+ 31 (0)6 53 175 904 broekhuizen@opp-vrij.nl
Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling

Praktijk VRIJ is vanaf 2013 verplicht de wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Dit is wettelijk verplicht voor alle professionals die in de diverse sectoren met kinderen werken. Situaties die onduidelijk en/of diffuus zijn, dienen volgens...