+ 31 (0)6 53 175 904 broekhuizen@opp-vrij.nl

Praktijk VRIJ is vanaf 2013 verplicht de wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Dit is wettelijk verplicht voor alle professionals die in de diverse sectoren met kinderen werken. Situaties die onduidelijk en/of diffuus zijn, dienen volgens het in de Meldcode opgenomen stappenplan uitgezocht te worden. (u kunt deze ter inzage zien op de praktijk of via de overheid opvragen).