Praktijk VRIJ

Praktijk Klinische Psychologie

Wachttijden

Per 1 oktober 2017 is de aanmeldingswachttijd 2 weken en de behandelingswachttijd 2 weken.

Mieke Broekhuizen

Mieke Broekhuizen

Oprichter, praktijkhouder en directeur van Praktijk VRIJ

Over de praktijk

Mieke Broekhuizen helpt adolescenten en volwassenen bij angst-en stemmingsklachten, autisme spectrum en ADHD of combinaties hiervan. De problemen die zij hebben, hebben vaak grote consequenties voor het zich ontwikkelen als persoon, voor de dagelijkse situatie alsmede voor het persoonlijk functioneren. Ook werkt Praktijk VRIJ samen met Praktijk Mieke Broekhuizen die zich richt op vragen van ouders en kinderen of jeugdigen waarbij het vermoeden bestaat dat er een diepliggender oorzaak aan de problemen ten grondslag ligt. Deze laatste zorg wordt niet vergoed.

Goedkeuring kwaliteitsstatuut

Goedkeuring kwaliteitsstatuut

Op 1 november 2016 heeft Praktijk VRIJ bericht ontvangen dat het kwaliteitsstatuut dat is aangeboden ter toetsing, is goedgekeurd.  Praktijk VRIJ voldoet hiermee aan de verplichting om per 1 januari 2017 het kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

TelePsy Project

In 2015 heeft Praktijk VRIJ aan een eHealth totaalproject van TelePsy meegewerkt.

Met de introductie van het nieuwe e-health platform zet TelePsy een volgende stap in het digitaal ondersteunen van de behandelaar en de cliënt. TelePsy ontwikkelt een nieuwe generatie e-health, die de behandelaar en de manier waarop een behandelaar werkt als uitgangspunt neemt. Dat betekent dat een behandelaar niet in een keurslijf wordt gedwongen, maar juist de kracht van de werkwijze en therapievorm wordt ondersteund. Het resultaat is een platform dat een digitale gereedschapskist vormt voor elk type behandeling. Zo heeft de behandelaar de beschikking over digitale vragenlijsten, psycho-educatie, oefeningen, dagboeken, modules en een berichtenfunctionaliteit.

Registraties

NIP
LVVP
NIP