Praktijk VRIJ

Praktijk Klinische Psychologie

Wachttijden

Per 1 september 2016 is de aanmeldingswachttijd 2 weken en de behandelingswachttijd 2 weken.

Laatste nieuws

Meldcode kindermishandeling

Praktijk VRIJ is vanaf 2013 verplicht de wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Dit is wettelijk verplicht voor alle professionals die in de diverse sectoren met kinderen werken. Situaties die onduidelijk en/of diffuus zijn, dienen volgens het in de Meldcode opgenomen stappenplan uitgezocht te worden. (u kunt deze ter inzage zien op de praktijk of via de overheid opvragen).

TelePsy Project

In 2015 heeft Praktijk VRIJ aan een eHealth totaalproject van TelePsy meegewerkt.

Met de introductie van het nieuwe e-health platform zet TelePsy een volgende stap in het digitaal ondersteunen van de behandelaar en de cliënt. TelePsy ontwikkelt een nieuwe generatie e-health, die de behandelaar en de manier waarop een behandelaar werkt als uitgangspunt neemt. Dat betekent dat een behandelaar niet in een keurslijf wordt gedwongen, maar juist de kracht van de werkwijze en therapievorm wordt ondersteund. Het resultaat is een platform dat een digitale gereedschapskist vormt voor elk type behandeling. Zo heeft de behandelaar de beschikking over digitale vragenlijsten, psycho-educatie, oefeningen, dagboeken, modules en een berichtenfunctionaliteit.

Mieke Broekhuizen

Mieke Broekhuizen

Oprichter, praktijkhouder en directeur van Praktijk VRIJ

Over de praktijk

Praktijk VRIJ helpt adolescenten en volwassenen bij angst-en stemmingsklachten, autisme spectrum en ADHD of combinaties hiervan. De problemen die zij hebben, hebben vaak grote consequenties voor het zich ontwikkelen als persoon, voor de dagelijkse situatie alsmede voor het persoonlijk functioneren. Ook werkt Praktijk VRIJ samen met Praktijk Mieke Broekhuizen die zich richt op vragen van ouders en kinderen of jeugdigen waarbij het vermoeden bestaat dat er een diepliggender oorzaak aan de problemen ten grondslag ligt.

NIP
LVVP
NIP