+ 31 (0)6 53 175 904 broekhuizen@opp-vrij.nl

No Show

No Show

No show is het niet verschijnen op een afspraak

Mist u een afspraak voor onderzoek of behandeling of meldt u zich niet op tijd af, dan moet u zelf kosten van de sessie en bijkomende kosten betalen. Het no show tarief wordt NIET vergoed. U ontvangt voor de no show een aparte factuur.

Voorkom dus deze kosten: Als u uw afspraak niet kunt nakomen, laat dit aan Praktijk VRIJ tijdig, in elk geval uiterlijk 24 uur vóór de afspraak weten. Dit kunt u zowel telefonisch als via de e-mail doen.

Wat is het wegblijftarief?

Het wegblijftarief dat Praktijk VRIJ in rekening brengt, bedraagt maximaal € 2,00 per ingeplande DBC minuut. Het bedrag bestaat uit consult- en administratiekosten.

De kosten kunnen dus oplopen, zeker bij een onderzoek dat minimaal 1 uur en maximaal 3 uur duurt Praktijk VRIJ geeft de incassering van deze kosten uit handen.

Drie keer no show

Na drie keer no show wordt het onderzoek dan wel de behandeling gestopt. Behandeling, zo leert de ervaring, is bij drie maal no show niet meer effectief.

Ontdek meer over...

No Show

Lees meer over no show bij Praktijk VRIJ

Betalingsvoorwaarden

Lees meer over de betalingsvoorwaarden bij Praktijk VRIJ

Klachten

Lees meer over de klachtenregeling bij Praktijk VRIJ

Kosten

Lees meer over de kosten bij Praktijk VRIJ