+ 31 (0)6 53 175 904 broekhuizen@opp-vrij.nl

Klachten

Klachten

Klachtenregeling bij Praktijk VRIJ

Indien cliënt zelf of de ouder(s) van cliënt een klacht heeft/hebben over benaderwijze, onderzoek en/of behandeling, dient dit eerst met de betrokken persoon besproken te worden. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan cliënt in contact treden met een
onafhankelijke klachtencommissie.

Volgens de klachtenregeling wordt eerst deze klacht met de directeur/praktijkhouder besproken. Als geen overeenstemming bereikt kan worden tussen cliënt en Praktijk VRIJ,kan cliënt zich wenden tot de klachtencommissie die wettelijk verplicht is ingesteld. De klacht kan lopen via de beroepsverenigingen NIP/NVO/LVVP of via het orgaan genoemd in de wet BIG. Gewerkt wordt volgens de Wet op het Klachtrecht.

Per 2017 verlopen klachten via de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorginstituut Nederland (waaronder het Kwaliteitsinstituut) en de NZa. Het kwaliteitsstatuut vormt een van de bouwstenen in het voortdurende streven naar transparantie en doelmatigheid in de ggz.

Ontdek meer over...

No Show

Lees meer over no show bij Praktijk VRIJ

Betalingsvoorwaarden

Lees meer over de betalingsvoorwaarden bij Praktijk VRIJ

Klachten

Lees meer over de klachtenregeling bij Praktijk VRIJ

Kosten

Lees meer over de kosten bij Praktijk VRIJ